9 maja 2012

windykacja należności

Windykacja należności

Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Zatory płatnicze często są przyczyną utraty płynności finansowej czy bankructwa firm. Jeśli mają Państwo problem z odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar bądź wykonaną usługę, to nasza Kancelaria udzieli Państwu pomocy poprzez skuteczną reprezentację w sporach cywilnych bądź karnych. Naszym celem jest wyegzekwowanie zarówno należnej zapłaty wraz z odsetkami jak i poniesionymi przez klienta kosztami, co pozwoli Państwu szybko i na zadowalającym poziomie zakończyć spór z nierzetelnym kontrahentem.

Działania Kancelarii Podatkowo Prawnej Słupek sp. z o.o. w zakresie windykacji należności obejmują:

– reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności;
– reprezentację w postępowaniu sądowym;
– reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
– uprzednie zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Kancelaria Podatkowo Prawna Słupek sp. z o.o. zapewnia skuteczną windykację na etapie postępowania sądowego i uzyskania sądowego nakazu zapłaty bądź wyroku zasądzającego roszczenie, a następnie wdrożenie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem Komorników Sądowych.

Wybór naszej oferty pozwala na optymalizację rozwiązań windykacyjnych na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. W tym celu Kancelaria dochodzi roszczeń za pomocą Elektronicznego Postępowania Upominawczego – EPU. Przewagą tego rodzaju postępowania mogą być znacznie niższe koszty sądowe oraz krótszy czas oczekiwania na zakończenie sprawy. Przykładowo opłata sądowa od roszczenia pieniężnego w wysokości 20 000 zł wynosi 250 zł zamiast 1 000 zł. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postaci wyłącznie elektronicznej, co pozwala również w tej formie skierować sprawę do komornika w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia. Stosowanie metod dopuszczalnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz powierzenie windykacji wyłącznie wyspecjalizowanym w egzekucji tego typu wierzytelności i współpracującym z nami Komornikom Sądowym umożliwia skuteczną oraz niezwłoczną ściągalność należności. Korzystanie z usług Kancelarii umożliwia Państwu skrócenie procesu windykacji i obniżenie kosztów.

Po przeanalizowaniu dokumentów poinformujemy Państwa, czy roszczenie którego chcecie dochodzić nie jest już przedawnione. Gwarantuje, że zostaniecie Państwo poinformowani o ewentualnych skutkach dochodzenia takich należności, co spowoduje że nie narazicie się Państwo na koszty nierzetelnej windykacji oferowanej przez niektóre firmy.

Klientom, którzy zawierają umowy, mogące w przyszłości kreować należności, Kancelaria doradzi w jaki sposób należy się zabezpieczyć na wypadek niewypłacalności kontrahenta.