9 maja 2012

usługi księgowe

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym ?

Jeśli dopiero otwierasz działalność gospodarczą to:

1. Przed podpisaniem umowy:
a) spotkanie informacyjne w Biurze Rachunkowym, na którym ustalamy co będzie najlepsze dla Klienta w kwestii rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej, skutków zatrudnienia pracowników itp., itd., wypełnienie i wysłanie wniosku do CEIDG
b) udajesz się do urzędu gminy i tam rejestrujesz działalność gospodarczą
c) jeśli zdecydowałeś się na zostanie VAT-owcem musisz złożyć do Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów
i usług VAT-R

2. Podpisanie umowy:
a) do podpisania umowy będą niezbędne następujące dokumenty:
◦tytuł prawny do lokalu, w którym zamierzasz prowadzić działalność
◦potwierdzenie nadania numeru NIP dla osoby fizycznej
oraz następujące dane:
◦PESEL
◦nr dowodu osobistego wraz z informacją o instytucji, która go wydała
◦imię matki i ojca
◦nazwisko panieńskie
◦adres zamieszkania, zameldowania i do korespondencji
◦nazwa kasy chorych
◦nazwa zakładu pracy, adres i telefon (jeśli zamierzamy prowadzić działalność pracując jednocześnie na etacie)
◦nr konta osobistego, jeśli chcemy aby zwrot podatku przychodził właśnie na to konto

Jeśli prowadzisz już działalność to:

1. Przed podpisaniem umowy:
a) do podpisania umowy będą niezbędne następujące dokumenty:
◦tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzisz działalność
◦potwierdzenie nadania numeru NIP dla osoby fizycznej lub potwierdzenie nadania numeru NIP dla potrzeb podatku VAT
◦ostatni NIP
◦kopię ZFA i ostatnie DRA
◦umowę firmowego rachunku bankowego
◦potwierdzoną kopie złożenia do US informacji o wyborze formy opodatkowania na dany rok oraz o założeniu i prowadzeniu książki przychodów i rozchodów (oczywiście jeśli taką prowadzisz)

COMIESIĘCZNA WSPÓŁPRACA

a) do dnia 10-tego każdego miesiąca dostarczasz do Biura Rachunkowego dokumenty księgowe
b) Biuro Rachunkowe przekazuje Ci informację o kwotach do ZUS, które w zależności od tego, czy zatrudniasz pracowników należy opłacić do 10 (nie zatrudniasz) lub do 15 (zatrudniasz)
c) do 20 (przeważnie ok. 18) otrzymujesz da) do dnia 10-tego każdego miesiąca dostarczasz do Biura Rachunkowego dokumenty księgowe
b) Biuro Rachunkowe przekazuje Ci informację o kwotach do ZUS, które w zależności od tego, czy zatrudniasz pracowników należy opłacić do 10 (nie zatrudniasz) lub do 15 (zatrudniasz)rogą e-mail informację z kwotami do US z tytułu podatku dochodowego (płatność do 20) i VAT (płatność do 25)

Zapraszamy !