Odsetki ustawowe i za opóźnienie od 2016 r.

Odsetki ustawowe i za opóźnienie od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmienił się sposób obliczania odsetek i ich wysokość a to za sprawą „ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Znowelizowany został min. kodeks cywilny (art. 359 kc, art. 481 kc), ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wysokość odsetek wg ich rodzaju.

  • art. 359 kc odsetki ustawowe = stopa referencyjna NBP + 3,5%, zatem odsetki za opóźnienie wynoszą 1,5% +3,5% = 5%
  • art. 359 kc odsetki umowne – maksymalnie 2 x odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc, zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą 10%
  • art. 481 kc – odsetki ustawowe za opóźnienie  = stopa referencyjna NBP i 5,5 punktów procentowych, zatem odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 1,5 % + 5,5 % = 7%
  • art. 481 kc  odsetki umowne za opóźnienie – maksymalnie 2 x odsetki ustawowe za opóźnienie. zatem odsetki umowne za opóźnienie wynoszą 14%
  • odsetki ustawowe za opóźnienie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych = stopa referencyjna NBP + 8%, zatem odsetki ustawowe za opóźnienie pomiędzy przedsiębiorcami wynoszą 1,5%+8% = 9,5%

Stopa referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu, tj w dniu 12 marca 2016 r. wynoszą 1,5% – wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego w tej wysokości obowiązuje od dnia 5 marca 2015 r.

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

  • 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
  • 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Przy obliczaniu odsetek za okres do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuję się przepisy dotychczasowe.