Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z coronavirusem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020 poz. 568 ) poniżej przedstawiamy najważniejsze ulgi z jakich mogą skorzystać osoby prowadzące działalność Read more about Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z coronavirusem[…]